Lastniška struktura

na dan 18. september 2015
 

Družbeniki

V %

FMR, d. d., Vojkova 10, 5280 Idrija

100 %