Polletni rezultati družbe Delo boljši kot lani, 28.8.2012

Družba je polletne rezultate na ravni izida iz poslovanja v primerjavi z lanskim letom izboljšala. Danes pa je potekala tudi redna skupščina Dela, na kateri so se družbeniki seznanili z letnim poročilom za poslovno leto 2011 ter izglasovali razrešnico upravi in nadzornemu svetu. Celotni prihodki skupine Delo znašajo 26,2 milijonov evrov, kar je sicer 7 odstotkov manj kot lani, poslovni izid iz poslovanja skupine, ki vključuje družbi Delo, d. d., in hčerinsko družbo Izberi, d. o. o., pa je 306 tisoč evrov v 2012 (v 2011 pa 57 tisoč evrov). Celotni poslovni izid pred davki skupine Delo, ki upošteva tudi izid iz financiranja, pa je celo boljši kot v letu 2011, ko je bil negativen (- 402 tisoč evrov) in je v prvi polovici tega leta dosegel 929 tisoč evrov. K temu je poleg znižane zadolženosti prispevala tudi zadržana ara od neuspele prodaje Večera, saj ta vpliva prav na finančni izid poslovanja.»Delo je v prvem polletju poslovalo bolje kot lani, ne glede na to, da se celotna panoga sooča z razmerami, ki niso primerljive z ničemer doslej videnim,« je povedal predsednik uprave Jurij Giacomelli. »Ugodni poslovni rezultati družbe so seštevek uspešne preobrazbe vseh Delovih medijskih blagovnih znamk v zadnjem obdobju, zmagoslavne uvedbe Nedeljskih novic na trg marca letos in nenehnega stroškovnega prilagajanja.«

Nadzorniki družbe Delo, d. d., so na svoji redni seji obravnavali rezultate poslovanja družbe v prvem polletju.