Jurij Giacomelli novi predsednik uprave Dela, d. d.

Predsednica nadzornega sveta je postala Marjeta Zevnik, njen namestnik pa Robert Šega. Nadzorni svet sestavljajo še Dragica Čepin, Sonja Tominec in Brane Piano.

S 1. decembrom 2009 je mesto predsednika uprave družbe Delo, d. d., prevzel Jurij Giacomelli, dosedanji direktor Gorenja design studia, d. o. o., in prej dolgoletni direktor časnika Finance.