Družba FMR je postala lastnica Dela

»V družbi FMR se zavedamo, da ima Delo posebno vlogo v slovenskem medijskem prostoru, ki ga ustvarja z vsebinami v svojih založniških projektih, in je na tem področju predvsem odgovorno svojim bralcem. Naš cilj je, da bo Delo kot podjetje uspešno poslovalo in na ta način ustvarjalo dobre temelje za ohranjanje ter razvoj neodvisnega in raziskovalnega novinarstva v skladu z novinarskim kodeksom in etiko,« so ob tej priložnosti sporočili iz FMR.

V sporočilu za javnost so ponovili, da bodo dolgoročni lastniki Dela in da bodo podpirali razvoj medijske hiše na strateškem, tehnološkem in kadrovskem področju: »Prva in najpomembnejša naloga vodstva Dela bo priprava predloga strateškega načrta za obdobje 2016–2019, pri čemer bomo kot lastniki tudi aktivno sodelovali. Sprejetje strateškega načrta je predvideno decembra letos. Na podlagi strateškega načrta bo vodstvo Dela pripravilo načrt poslovanja za leto 2016 in načrt premoženjskega stanja družbe konec tega leta.«

Interes novega lastnika je, da Delo ohranja vodilno vlogo na področju tiskanih medijev in krepi delež branosti svojih medijev na elektronskih platformah: »Kot lastniki bomo zahtevali tako višjo kakovost založniških projektov kot tudi širitev programov teh projektov. Pri tem pa bomo predvsem vztrajali pri stroškovni primerljivosti Dela z drugimi mediji, kar pomeni dolgoročno ohranjanje zaposlenosti tistega kadra, ki bo prinašal višjo dodano vrednost na zaposlenega v primerjavi z drugimi mediji.«

Potem ko je FMR v začetku junija sklenil prodajno pogodbo s Pivovarno Laško in je bil v začetku septembra s soglasjem Javne agencije RS za varstvo konkurence izpolnjen še zadnji odložni pogoj za nakup Dela, je idrijska družba 18. septembra s plačilom celotne kupnine 7,3 milijona evrov in preknjižbo delnic tudi uradno postala lastnica Dela.