Delo pomaga prizadetim v poplavah, 6.12.2012

Družba se je namreč v času poplav pridružila številnim organizacijam in posameznikom, ki pomagajo mnogim prizadetim v teh uničujočih poplavah. V tiskanih izdajah Dela in Slovenskih novic so bile v soboto, 10. novembra, objavljene številke namenskih računov za pomoč prizadetim, družba pa se je odločila, da bo za vsak izvod, ki je bil to soboto prodan v kolportaži, nakazala 0,10 evra na namensko odprte račune v sorazmernem deležu (vsak račun 1/3). Na ta način je bilo zbranih 4.768,40 €. Družba Delo bo prispevala dodatnih 331,60 € in skupni znesek 5.100 € nakazala trem humanitarnim organizacijam, vsakemu po eno tretjino.

Delo bo za ublažitev posledic poplav namenilo 5.100 evrov - po 1.700 evrov bo doniralo Rdečemu križu Slovenije, Karitasu in Krambergerjevemu skladu.