Delo odslej družba z omejeno odgovornostjo

Delo ni več delniška družba, ampak se je preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo. Tako se s 1. 11. 2015 namesto imena  Delo, časopisno in založniško podjetje, d. d. (ali krajše Delo, d. d.) uporablja naziv Delo časopisno založniško podjetje d.o.o. (ali krajše Delo d.o.o.). Podjetje je kot tako vpisano v poslovni in sodni register.