Uporaba varovanih vsebin in avtorske pravice

 

Avtorske pravice

Vse vsebine, ki so objavljene v časnikih in revijah ter na spletnih straneh ali na katerem koli drugem nosilcu vsebin založnika Delo d.o.o., so neodvisno od načina dostopa do vsebin zaščitene in se smejo uporabljati zgolj v obsegu in na način, kot ju določa zakonodaja, ki ureja varstvo avtorskih pravic, ter v skladu s pogoji in pravili uporabe, kot so opredeljeni v nadaljevanju.

Imetnik avtorskih pravic je družba Delo, d.o.o., in njeni sodelavci, razen če ni posebej navedeno drugače.

Organizirano zbiranje kakor tudi objavljanje varovanih vsebin brez soglasja založnika ni dovoljeno.

Zahtevki v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z zakonom, ki ureja avtorsko in sorodne pravice.

Urejanje avtorskih pravic in avtorskih nadomestil za ponatis, objavo ali reprodukcijo vsebin iz dnevnega tiska, revij in spleta časopisne hiše Delo, d.o.o., in slikovnega gradiva njenih fotografov vodi novinarska dokumentacija Dela, d.o.o. Za pridobitev soglasja in za seznanitev s pogoji uporabe nam pišite na naslov dokumentacija@delo.si.

 

Pravila objavljanja in povzemanja vsebin

Objava vsebin založnika Delo, d.o.o., na drugih mestih, delno ali v celoti, brez soglasja založnika ni dovoljena.

Za namene javne objave je dopustna uporaba naslova in podnaslova ter prvega odstavka v skupni dolžini do 400 znakov ali treh stavkov vsebine.
Za namene javne objave je dopustna uporaba posameznih slikovnih gradiv in slik (capture) interaktivnih vsebin v majhnih velikostih, ki niso primerne za tisk na običajnih tiskalnikih.
Na istem mestu mora biti naveden avtor (če je naveden v izvirniku) in naslov vira z datumom objave. Za spletne vsebine mora biti objavljena povezava k izvirniku na spletnih straneh založnika.

Pri povzemanju (opisu vsebine s svojimi besedami) je treba navesti točen naslov, avtorja in vir z dnevom objave. Navedke (citate) je treba vstaviti v navednice in opremiti enako kot povzetke. Pri spletnih vsebinah mora biti navedena tudi povezava do članka v celoti, ki mora kazati na spletni naslov izvirnika.
Pri spletnem povzemanju in navajanju vsebin založnika je dovoljena uporaba založnikovih spletnih logotipov pri gnezdenju hiperpovezave do izvirnika.

Za daljše citiranje vsebin ali ponatis v tiskanih in elektronskih medijih ali distribucijo tretjim osebam je potrebno predhodno soglasje založnika. Za pridobitev soglasja in za seznanitev s pogoji uporabe nam pišite na naslov dokumentacija@delo.si.

 

Brezplačna uporaba vsebin

Uporaba za fizične osebe, kadar uporabljajo delo izključno za zasebne nekomercialne namene in ga ne posredujejo javnosti, je brezplačna.

Uporaba vsebin na družbenih omrežjih in RSS kanalih (Facebook, Twitter, Wordpress, Linkedin, Google+, Instagram in podobno) je dovoljena, kadar je omogočena na izvirniku ali kadar se vsebina povzema ali navaja (citira) v skladu s pravili.

Šole in univerze smejo za potrebe pouka narediti kopije ali uporabljati vsebine na spletnih straneh, namenjenih pouku, do katerih je dostop omejen, pod pogoji zakona, ki ureja avtorsko in sorodne pravice. (Glej: Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), 37. in 50. člen.)

 

Za pogoje uporabe in soglasje za uporabo v druge namene nam pišite na naslov dokumentacija@delo.si.